خبرهای آمریکا
روحانی

تسنیم گزارش می‌دهد

نگاهی به سخنرانی‌ها و دیدارهای روحانی در نیویورک/ نگرانی‌ها و دغدغه‌های رئیس جمهور چه بود؟

رئیس جمهور در حالی به سفر نیویورک پایان داد که ترجیع بند سخنانش در آمریکا توجه جدی‌تر طرف آمریکایی به توافق برجام و لزوم رعایت دقیق بندهای آن و همکاری بیشتر بانکی کشورهای عمدتاً غربی با ایران در دوره پسا برجام بود.

مهمترین عناوین
برگزیده