خبرهای فوتوتیتر
امام خامنه ای

فوتوتیتر/امام خامنه ای:به یک آقایی گفتم، صلاح نمی‌دانم در فلان قضیه شرکت کنید

رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه امروز درباره ماجرای توصیه به احمدی‌نژاد برای عدم کاندیداتوری فرمودند: "یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه‌ی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید."

امام خامنه ای

فوتوتیتر/امام خامنه ای:باید نقطه مقابل دشمن حرکت کنیم

رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه امروز درباره ماجرای توصیه به احمدی‌نژاد برای عدم کاندیداتوری فرمودند: "یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه‌ی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید."

امام خامنه ای

فوتوتیتر/امام خامنه ای:من نسبت به آینده هیچ نگرانی ندارم

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برخی اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه علت پیشرفت برخی کشورها، جمع آوری سازمان‌های نظامی آنها بوده است، تأکید کردند: اگر چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، حرف غلطی است.

امام خامنه ای

فوتوتیتر/امام خامنه ای:تنها عامل رفع تهدید، اقتدار نظامی و ایجاد رعب در دشمن است

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برخی اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه علت پیشرفت برخی کشورها، جمع آوری سازمان‌های نظامی آنها بوده است، تأکید کردند: اگر چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، حرف غلطی است.

امام خامنه ای

فوتوتیتر/امام خامنه ای: متأسفانه برخی ها حاضر نیستند بی اعتمادی مطلق به آمریکا را قبول کنند

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برخی اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه علت پیشرفت برخی کشورها، جمع آوری سازمان‌های نظامی آنها بوده است، تأکید کردند: اگر چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، حرف غلطی است.

امام خامنه ای

فوتوتیتر/امام خامنه ای:هیچ عاقلی نیروی دفاعی را کنار نمی‌گذارد

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برخی اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه علت پیشرفت برخی کشورها، جمع آوری سازمان‌های نظامی آنها بوده است، تأکید کردند: اگر چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، حرف غلطی است.

مهمترین عناوین