خبرهای مجلس
صحن مجلس

در جریان اصلاح لایحه احکام دائمی برنامه ششم صورت گرفت

مجوزهای مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای احیای منابع طبیعی

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی را مجاز به توانمندسازی احیای منابع طبیعی با رعایت قانون برگزاری مناقصات براساس فهرست‌های بهای پایه ابلاغی کردند.

مهمترین عناوین