خبرهای سایر حوزه ها
علی‌اصغر هادی‌زاده

همه ورزشکاران نمی‌توانند روی سکو بروند

هادی‌زاده: مقایسه نتایج پارالمپیک لندن با ریو صحیح نیست/ ورزشکاران و مربیان در جریان کامل تغییرات قوانین بودند

رئیس انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولین گفت: باید از نگاه صرف به مدال و انتظار داشتن از تمام ورزشکاران که روی سکو بروند، خودداری کرد.

مهمترین عناوین