خبرهای اردیبل
ویزیت رایگان مناطق محروم شهری توسط بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه

رئیس‌کل نظام پزشکی کشور در اردبیل:

۲۵۰۰ نفر پزشک متخصص سالانه به کاروان پزشکان اعزامی به مناطق محروم اضافه می‌شوند

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: سالانه ۲۵۰۰ نفر پزشک متخصص به‌منظور ارائه خدمات در مناطق محروم به کاروان پزشکان اعزامی به این مناطق اضافه می‌شوند.

مهمترین عناوین
برگزیده