خبرهای لرستان
واحد تولیدی

رئیس کل دادگستری لرستان:

نبود بازار فروش مشکل عمده واحدهای تولیدی لرستان است

رئیس کل دادگستری لرستان نبود بازار فروش را مشکل عمده واحدهای تولیدی استان دانست و گفت: متأسفانه بیشتر واحدهای تولیدی لرستان مشکل فروش محصولات دارند و باید برای این مسأله فکر بشود.

علیمراد اکبری

معاون وزیر جهاد کشاورزی در الیگودرز:

وجود ۳۸۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز آب در کشور/۶۰ میلیارد تومان برای آبیاری تحت‌فشار و شبکه استان لرستان پیش‌بینی شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود ۳۸۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب از آب‌های کشور غارت می‌شود.

مهمترین عناوین
برگزیده