خبرهای اروپا
پناهندگان6

روزنامه آلمانی گزارش داد

بروکسل همچنان برای دور نگه داشتن پناهندگان از اروپا تلاش می کند

یک روزنامه آلمانی در گزارشی از تصمیمات بروکسل برای تمدید کنترلهای مرزی داخلی و تلاش برای افزایش اخراج پناهندگان از اروپا خبر داده و نوشت : اروپا همچنان برای دور نگه داشتن پناهندگان از این اتحادیه تلاش می کند.

مهمترین عناوین
برگزیده