مدمرة سهند المتطورة

تقطع مدمرة سهند المراحل الاخيرة من نصب المعدات والديكورات الداخلية وهي اليوم على بعد خطوة من ازاحة الستار عنها.

سهند، یک ناوشکن بزرگ با 94 متر طول، 11 متر عرض و ارتفاع 16 متری است که مراحل پایانی آماده سازی را می‌گذراند.
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
ناوشکن سهند
وزرن ناوشکن سهند، بیش از 1400 تُن است و فرمانده ناوشکن می‌تواند با همین وزن و توسط موتورهایی قدرتمند، ناوشکن را با سرعت 34 گره دریایی و با بیش از 100 نیرو، در پهنه گسترده دریا و در ناوگان جنوب نداجا، به پیش ببرد.
ناوشکن سهند
 ناوشکن سهند پنجمین پروژه موج بوده و
مدمرة سهند المتطورة
ناوشکن سهند