مناورة وحدات الحراسة في قوى الامن الداخلي

اقيمت مناورة وحدات الحراسة التابعة لقوى الامن الداخلي يوم الاربعاء بحضور نائب قائد قوى الامن الدخلي العميد اسكندر مؤمني.

سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا در گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی در مقابله با ترور و اقدامات تروریستی
مانور یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی در مقابله با ترور و اقدامات تروریستی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
سخنرانی سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا در گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
تقدیر از فرماندهان یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی توسط سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
تقدیر از فرزند یکی از شهدای مدافع حرم توسط سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
سان دیدن سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی از یگان‌های حفاظت ناجا
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
ادای احترام سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی به مقام شهدای ناجا