مجلس تأبيني للرئيس العراقي السابق في طهران

اقيم مجلس تأبيني للرئيس العراقي السابق الراحل جلال طالباني، أمس الخميس، في العاصمة الايرانية طهران.

مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
امضای دفتر یادبود جلال طالبانی توسط راجح صابر عبود الموسوی سفیر عراق
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
محمدرضا تابش در مراسم یادبود جلال طالبانی
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
سخنرانی حسین شیخ‌الاسلام در مراسم یادبود جلال طالبانی
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
سردار محمدباقر ذوالقدر در مراسم یادبود جلال طالبانی
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
بهمن مرادنیا استاندار کردستان و محسن بیگلری در مراسم یادبود جلال طالبانی
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی در مراسم یادبود جلال طالبانی
حسن دانایی‌فر سفیر سابق ایران در عراق، راجح صابر عبود الموسوی سفیر عراق و صلاح زواوی سفیر فلسطین در مراسم یادبود جلال طالبانی
صلاح زواوی سفیر فلسطین و راجح صابر عبود الموسوی سفیر عراق در مراسم یادبود جلال طالبانی
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
فریدون شهبازیان در مراسم یادبود جلال طالبانی
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
راجح صابر عبود الموسوی سفیر عراق در مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
حسن دانایی‌فر سفیر سابق ایران در عراق و ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران در مراسم یادبود جلال طالبانی
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
برادر شهید طهرانی مقدم در مراسم یادبود جلال طالبانی
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در مراسم یادبود جلال طالبانی
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران
مراسم یادبود جلال طالبانی در تهران