محصولات ارگانیک
محصول ارگانیک محصولاتی هستند که بدون دخالت هرگونه ماده‌ی شیمیایی و روش‌های مصنوعی و بدون استفاده از کودها و حشره‌کش‌های شیمیایی تولید شده باشند.
استفاده از "محصولات ارگانیک" باعث کاهش هزینه‌های درمانی افراد می‌شود

استفاده از "محصولات ارگانیک" باعث کاهش هزینه‌های درمانی افراد می‌شود

رئیس انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکه فروشندگان محصولات غیرارگانیک که با نام ارگانیک به فروش می‌رسند به سازمان‌ تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند، گفت: استفاده از "محصولات ارگانیک" باعث کاهش هزینه‌های درمانی افراد می‌شود.

آیا طرح "شمس" به اسم محصولات سالم در پی به رسمیت شناختن "محصولات تراریخته" است

آیا طرح "شمس" به اسم محصولات سالم در پی به‌رسمیت‌شناختن "محصولات تراریخته" است

اخیراً طرحی به‌نام "شمس" یا شبکه محصولات سالم از سوی برخی چهره‌های شاخص و مدافع سرسخت "محصولات تراریخته" ارائه شده است؛ چیزی که از شواهد و قرائن فهمیده می‌شود این است که در قالب این طرح قصد دارند تراریخته را به‌جای محصولات سالم به‌خورد مردم بدهند!

آیا طرح "شمس" به اسم محصولات سالم در پی به رسمیت شناختن "محصولات تراریخته" است

آیا طرح "شمس" به اسم محصولات سالم در پی به رسمیت شناختن "محصولات تراریخته" است

اخیرا طرحی به نام "شمس" یا شبکه محصولات سالم از سوی برخی چهره‌های شاخص و مدافع سرسخت "محصولات تراریخته" ارائه شده است؛ چیزی که از شواهد و قرائن فهمیده می‌شود این است که در قالب این طرح، قصد دارند تراریخته را به جای محصولات سالم به خورد مردم بدهند!

حمایت بی‌منطق دولت از تراریخته و سنگ‌اندازی در مسیر تولید محصولات ارگانیک!

حمایت بی‌منطق دولت از تراریخته و سنگ‌اندازی در مسیر تولید محصولات ارگانیک!

عضو هیئت رئیسه انجمن علمی ارگانیک با بیان اینکه دولت برای تراریخته‌ها عینک خوشبینی و برای محصولات ارگانیک عینک بدبینی زده است، گفت: مصوبات شورای ملی ایمنی زیستی در کشور به سمتی می‌رود که محصولات تراریخته به سهولت به بازار وارد شوند!

پربیننده‌ترین اخبار
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
اعتبار دفترچه
بانک رفاه
بانک سینا