سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از سازمان‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این سازمان در سال ۱۳۷۴ ایجاد شد و مسئولیت آن در زمینه فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور استسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از سازمان‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این سازمان در سال ۱۳۷۴ ایجاد شد و مسئولیت آن در زمینه فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور است.
ابراهیمی‌ترکمان: تلاش می‌کنیم توانمندی‌ها و پیشرفت‌های علمی ایران را به دنیا معرفی کنیم

ابراهیمی‌ترکمان: تلاش می‌کنیم توانمندی‌ها و پیشرفت‌های علمی ایران را به دنیا معرفی کنیم

ابوذر ابراهیمی در دیدار با سرور بختی، رییس جدید مؤسسه اکو با تأکید بر اینکه فعالیت در منطقه اکو از اولویت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است، گفت: فرهنگ، مؤثرترین عنصر همگرایی بین ملت‌هاست.

پربیننده‌ترین اخبار
مهمترین اخبار تسنیم
بانک دی
آپ
کارگزاری فارابی