نمایشگاه کوچه های بنی هاشم

نمایشگاه کوچه های بنی هاشم به مناسبت ایام فاطمیه(س) برپا شده و همه روزه تا ۲۹ فروردین ماه، از ساعت ۱۹ تا ۲۳ به آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان دایر می باشد.

نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم
نمایشگاه کوچه های بنی هاشم