مراسم افطار هنرمندان

نمایشگاه پوستر قدس
مراسم افطار هنرمندان
مراسم افطار هنرمندان
مراسم افطار هنرمندان
مراسم افطار هنرمندان
حضور حمید شاه آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مراسم افطار هنرمندان
مراسم افطار هنرمندان
مازیار میری کارگردان سینما
مراسم افطار هنرمندان
افطاری هنرمندان
نمایشگاه پوستر قدس
نمایشگاه پوستر قدس
مراسم افطار هنرمندان
محمد رضا شریفی نیا بازیگر سینما