دیدار خانواده شهید سرلک با پیکر او پس از ۳۰ سال

شهید قدرت الله سرلک یکی از هشت شهیدی است که به تازگی پیکر آنان طی عملیات درون مرزی توسط کمیته جستجوی مفقودین نیروهای مسلح کشف و مورد شناسایی قرار گرفته است. خانواده شهید سرلک بعد از ۳۰ سال با پیکر شهیدشان در معراج شهدای تهران دیدار کردند.

شهید قدرت الله سرلک فرزند فرج الله متولد 1323 الیگودرز است. او در سوم اسفندماه 1361 توسط گردان کمیل در لشگر 27 محمد رسول الله(ص) برای آخرین بار به جبهه اعزام شد و در 22 فروردین 1362 و در عملیات والفجر1 و منطقه فکه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید.
پیکر تازه تفحص شده شهید قدرت الله سرلک در معراج شهدای تهران
پیکر تازه تفحص شده شهید قدرت الله سرلک در معراج شهدای تهران
پیکر تازه تفحص شده شهید قدرت الله سرلک در معراج شهدای تهران
پیکر تازه تفحص شده شهید قدرت الله سرلک در معراج شهدای تهران
انتقال پیکر شهید قدرت الله سرلک به حسینیه معراج شهدا برای دیدار با خانواده اش
دیدار همسر و نوه ی شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال
دیدار همسر و نوه ی شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال
پیکر تازه تفحص شده شهید قدرت الله سرلک در حسینیه معراج شهدای تهران
دیدار همسر و نوه ی شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال
دیدار همسر، نوه و دخترخوانده ی شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال
پیکر تازه تفحص شده شهید قدرت الله سرلک در حسینیه معراج شهدای تهران
دیدار همسر، نوه و دخترخوانده های شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال
تحویل پلاک شهید قدرت الله سرلک به همسرش
پلاک و گواهی شهادت شهید قدرت الله سرلک
پیکر تازه تفحص شده شهید قدرت الله سرلک در حسینیه معراج شهدای تهران
دختر خوانده ی شهید قدرت الله سرلک بر سر پیکر او در معراج شهدای تهران
دیدار همسر، نوه و دخترخوانده های شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال
تحویل وسایل شخصی شهید قدرت الله سرلک نظیر مهر و جانماز، پلاک شناسایی، تقویم، خودکار و شانه به خانواده اش
دیدار نوه ی شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال
تحویل پلاک شهید قدرت الله سرلک به همسرش
دیدار همسر، نوه و دخترخوانده ی شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال
تحویل وسایل شخصی شهید قدرت الله سرلک نظیر مهر و جانماز، پلاک شناسایی، تقویم، خودکار و شانه به خانواده اش
دیدار همسر شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال
دیدار همسر شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال
دیدار همسر شهید قدرت الله سرلک با پیکر او بعد از 30 سال