نشست خبری فرمانده ناجا در حاشیه بازدید و نظارت ستادی از فرماندهی انتظامی تهران