آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

رونمایی از پهپاد یسیر

جدیدترین پهپاد ارتش با نام "یسیر" با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.

امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از پهپاد یسیرامیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از پهپاد یسیرامیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از پهپاد یسیرامیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از پهپاد یسیرامیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از پهپاد یسیرامیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از پهپاد یسیردر حاشیه مراسم رونمایی از پهپاد یسیررونمایی از پهپاد یسیر توسط امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتشپهپاد یسیرپهپاد یسیرپهپاد یسیرامیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از پهپاد یسیربازدید امیر پوردستان از پهپادهای ساخته شده در ارتشپهپاد یسیربازدید امیر پوردستان پهپادهای ساخته شده در ارتشبازدید امیر پوردستان از پهپادهای ساخته شده در ارتشپهپاد یسیرپهپاد یسیربازدید امیر پوردستان از پهپادهای ساخته شده در ارتشپهپاد یسیرپهپاد یسیربازدید امیر پوردستان از پهپادهای ساخته شده در ارتشبازدید امیر پوردستان از دستاوردهای هوایی ارتشامیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از پهپاد یسیرامیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از پهپاد یسیرپهپاد یسیردر حاشیه مراسم رونمایی از پهپاد یسیردر حاشیه مراسم رونمایی از پهپاد یسیر
فلای تو دی