رونمایی از کتاب " ۱۹۷۰ روز در شماره ۶ ژان بارت "

مراسم رونمایی از کتاب "۱۹۷۰ روز در شماره ۶ ژان بارت" با حضور هنرمندان در انتشارات نشر ثالث برگزار شد. "شماره ۶ژان بارت" نام خیابانی در فرانسه است و حجت‌الله ایوبی به مدت ۱۹۷۰ روز در جایگاه رایزن فرهنگی در این محل اقامت داشته است.

رخشان بنی اعتماد و رضا میرکریمی کارگردانان سینما در مراسم رونمایی از کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
پرویز پرستویی بازیگر سینما در مراسم رونمایی از کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
علی مراد خانی معاون هنری وزیر ارشاد در مراسم رونمایی از کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
از راست فرشته طائر پور تهیه کننده سینما و سیف‌الله صمدیان عکاس و فیلم‌بردار در مراسم رونمایی از کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
سخنرانی علی مراد خانی معاون هنری وزیر ارشاد در مراسم رونمایی از کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
سخنرانی رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما در مراسم رونمایی از کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
سخنرانی سیف الله صمدیان در مراسم رونمایی از کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
 مراسم رونمایی از کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
سخنرانی رضا میر کریمی کارگردان سینما در مراسم رونمایی از کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
 مراسم رونمایی از کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
سخنرانی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و نویسنده کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
سخنرانی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و نویسنده کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"
حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و نویسنده کتاب "1970 روز در شماره 6 ژان بارت"