آمریکا – انفجار قطار حامل نفت خام در داکوتای شمالی

خبرگزاری تسنیم:

آمریکا – انفجار قطار حامل نفت خام در داکوتای شمالی

پرواز خارجی