عراق – ویدئوی تازه منتشر شده عملیات ارتش در حمله به القائده در استان الانبار

عراق – ویدئوی تازه منتشر شده عملیات ارتش در حمله به القائده در استان الانبار

عراق – ویدئوی تازه منتشر شده عملیات ارتش در حمله به القائده در استان الانبار

بلیط قطار