هند – کشته شدن ۱۴ نفر در فرو ریختن ساختمانی در ایالت گوا

هند – کشته شدن ۱۴ نفر در فرو ریختن ساختمانی در ایالت گوا

هند – کشته شدن 14 نفر در فرو ریختن ساختمانی در ایالت گوا

بلیط قطار