تایلند – ۷ زخمی در تظاهرات ضد دولتی در بانگوک

خبرگزاری تسنیم:

تایلند – 7 زخمی در تظاهرات ضد دولتی در بانگوک

پرواز خارجی