تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد

مراسم تودیع قادر آشنا مدیرکل سابق و حسین طاهری مدیرکل جدید مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد صبح امروز با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد و هنرمندان تئاتر در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

اتابک نادری رئیس مجموعه تئاتر شهر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد و ایرج راد هنگام ورود به مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
سخنرانی قطب الدین صادقی نویسنده و کارگردان تئاتر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
قادر آشنا مدیرکل سابق و حسین طاهری مدیرکل جدید مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
سخنرانی حمیدرضا نعیمی نویسنده و کارگردان تئاتر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد و ایرج راد در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
مریم معترف بازیگر و کارگردان تئاتر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
سخنرانی علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
هادی مرزبان کارگردان تئاتر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
حسین مسافر آستانه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
قادر آشنا مدیرکل سابق و حسین طاهری مدیرکل جدید مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
سخنرانی قادر آشنا مدیرکل سابق مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
سخنرانی حسین طاهری مدیرکل جدید مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
خسرو احمدی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
قادر آشنا، علی مرادخانی و حسین طاهری در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
اعطای حکم مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد به حسین طاهری توسط علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد
اهدای گل به حسین طاهری مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد توسط علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد
اعطای حکم مشاور معاون هنری وزیر ارشاد به قادر آشنا توسط علی مرادخانی
جمشید جهان زاده بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
تقدیر از قادر آشنا مدیرکل سابق مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد توسط اتابک نادری رئیس مجموعه تئاتر شهر
عکس یادگاری مدیران و هنرمندان تئاتر در پایان مراسم