فیلمها ی راه یافته به جشنواره فیلم فجر ( سودای سیمرغ)-ردکارپت ( رضا عطاران) - شیار ۱۴۳ (نرگس آبیار)

خبرگزاری تسنیم:

فیلمها ی راه یافته به جشنواره فیلم فجر ( سودای سیمرغ)-ردکارپت ( رضا عطاران) - شیار 143 (نرگس آبیار)

پرواز خارجی