14 / 1

نمایشگاه چهارمین دوره جایزه مستقل عکاسی مستند اجتماعی "شید" عصر امروز در گالری محسن افتتاح شد.

پرواز خارجی