آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

سرزمین مادری(۷)/عمارت کلبادی ساری

این عمارت زیبا در مرکز شهر ساری و در محله‌ای موسوم به آب انبار نو قرار دارد. در حدود ۱۳۰ سال پیش سردار جلیل از امرای ارتش دوره قاجار، این بنای دو طبقه را برای فرزندش ساخت. این عمارت به موزه صنایع دستی ساری تغییر کاربری داده است

عمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساری عمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساریعمارت کلبادی ساری
فلای تو دی