سرزمین مادری(۳۱)/باغ دولت آباد یزد

عکاس :علی گلشن باغ دولت آباد یزد که یکی از باغهای بزرگ ایران و از آثار دوره زندیه می باشد دارای مرتفع ترین بادگیر شناسایی شده در ایران و جهان است. این بنا در حدود ۲۶۰ سال قدمت دارد و محل اقامت حاکم وقت کریم خان زند بوده‌است.

باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد