عکاس :علی گلشن باغ دولت آباد یزد که یکی از باغهای بزرگ ایران و از آثار دوره زندیه می باشد دارای مرتفع ترین بادگیر شناسایی شده در ایران و جهان است. این بنا در حدود ۲۶۰ سال قدمت دارد و محل اقامت حاکم وقت کریم خان زند بوده‌است.

17 / 1


بلیط قطار