آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری نمایش من تمامی مردگان بودم

نمایش من تمامی مردگان بودم از ۱۴ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ماه در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد به کارگردانی «عبدالله برجسته» ، بازیگری «رامبد شکرآبی و حدیث‌ فولادوند» ، نویسندگی «رئوف دشتی» و تهیه کنندگی «سید جواد مصطفوی» اجرا می‌شود.

رامبد شکرآبی و حدیث‌ فولادوند در نشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمنشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمنشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمنشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمنشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمرامبد شکرآبی و حدیث‌ فولادوند در نشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمنشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمنشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمنشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمرامبد شکرآبی و حدیث‌ فولادوند در نشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمرامبد شکرآبی و حدیث‌ فولادوند در نشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودمنشست خبري تئاتر من تمامي مردگان بودم
فلای تو دی