آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل بعد از ظهر امروز در سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد.

کارلوس کی روش در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلمراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلمراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلمعصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلمراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلسخنرانی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلخسرو حیدری در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلآندرانیک تیموریان در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلسیدجلال حسینی در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلمراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلحسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهور، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلعلیرضا حقیقی در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلمراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلمسعود شجاعی در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلمراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلاشکان دژاگه در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلمراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلدانیال داوری در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلآندرانیک تیموریان و اشکان دژاگه در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلرضا قوچان نژاد در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلمراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلجواد نکونام در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلکارلوس کی روش در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلسیدجلال حسینی، مسعود شجاعی و کریم انصاری فرد در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلسخنرانی محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلرضا قوچان نژاد و جواد نکونام در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلاشکان دژاگه در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلخسرو حیدری در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلدانیال داوری در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلرضا قوچان نژاد در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلجواد نکونام در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیلجواد نکونام در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل
فلای تو دی