گزیده‌ای از دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر انقلاب

گزیده‌ای از دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر انقلاب

گزیده‌ای از دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر انقلاب