27 / 1

فؤاد اشتری

فرهنگسرای امید به مناسبت روز جهانی سالمندان ، نهمین جشنواره غذاهای فراموش شده ایرانی را عصر امروز در بوستان خیام تهران برگزار کرد. در این جشنواره، سالمندان غذاهای سنتی ایرانی را ، از قبل طبخ کرده و برای نمایش عمومی به محل برگزاری جشنواره آوردند.

پرواز خارجی