ورود رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا به تهران

محمدعلی مریزاد

خبرگزاری تسنیم:

کارلو تاوه‌کیو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا و مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال
کارلو تاوه‌کیو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا در جمع خبرنگاران
کارلو تاوه‌کیو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا در جمع خبرنگاران
کارلو تاوه‌کیو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا در جمع خبرنگاران
کارلو تاوه‌کیو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا
کارلو تاوه‌کیو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا در جمع خبرنگاران
مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال
عکس یادگاری خبرنگاران با کارلو تاوه‌کیو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا
ورود رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا به تهران
ورود رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا به تهران
ورود رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا به تهران
ورود رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا به تهران
ورود رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا به تهران