طرح/ کیست مرا یاری کند!!

خبرگزاری تسنیم: عاشورا یک حادثه تاریخی صرف نبود، عاشورا یک فرهنگ، یک جریان برای امت اسلام بود/ نهضت پوستر انقلاب

طرح/ کیست مرا یاری کند!!
طرح/ کیست مرا یاری کند!!
طرح/ کیست مرا یاری کند!!