پوستر/شمر زمانه‌ات را بشناس

خبرگزاری تسنیم: اگر حسین بن‏ علی بود می‏گفت اگر می‏خواهی برای من عزاداری کنی ، برای من سینه و زنجیر بزنی ، شعار امروز تو باید فلسطین باشد . شمر امروز موشه دایان است . شمر هزار و سیصد سال پیش مرد ، شمر امروز را بشناس- خط

پوستر/شمر زمانه ات را بشناس
پوستر/شمر زمانه ات را بشناس
پوستر/شمر زمانه ات را بشناس