آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

تالاب کمجان ، قوچ و گور ایرانی در طبیعت استان فارس

عرفان سامان فر

نامش قوچ لارستان است. این گونه ی کمیاب فقط در منطقه حفاظت شده هورمود لارستان فارس زندگی میکند. این حیوان زیبا را قوچ مینیاتوری نیز می نامند ، زیرا کوچکترین قوچ دنیاست .طبیعت شیرازاین گونه، کمیاب ترین زیرگونه گوسفند وحشی در ایران است که متاسفانه در معرض خطر قرار دارد.طبیعت شیرازگور ایرانی، این گونه فقط در ایران زندگی میکند. در منطقه هایی از جمله توران سمنان ، بهرام گور استان فارس ، مهریز یزد و دشت ها و مناطق بیابانی زیستگاه این حیوان زیبا است.گور ایرانی در طول تاریخ مظهر شکار ایرانیان بوده و متاسفانه امروزه در خطر انقراض قرار دارد. این حیوان که فقط تعداد اندکی از آن باقی مانده است، بسیار قوی و گریز پا است و سرعتی در حدود 60 کیلومتر بر ساعت دارد. همچنین چشمانی بسیار تیز بین و میدان دیدی بسیار وسیع دارد.گور در ادبیات فارسی هم نقش زیادی داشته است. در شاهنامه داستان های زیادی درباره شکار گور به دست بهرام نقل شده است. مانند این بیت معروف : «بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت»زمانی گور در همه دشت های ایران زندگی می کرد. اما به دلیل شکار غیرقانونی و بی رویه این گونه بسیار محدود شده استتالاب کمجان، اولین تالاب بین المللی ایران است. تالابی که به دست اهالی بومی منطقه احیا شد. این تالاب تا چند سال پیش کاملا خشک بود که به همت اهالی روستای کمجان امروز زیستگاه تعداد زیادی ازپرندگان شده استدر دهه ۶۰ زهکش های اداره آب و فاضلاب احداث و تالاب کمجان خشک شد. خیلی از مردم محل بیکار شده و رو به مهاجرت و کارهای دیگر در شهرها آوردند. اکنون با احیای تالاب نه تنها ارزشهای زیست محیطی تالاب احیا شده، بلکه مردم محلی نیز می‌توانند به شغل خود ادامه دهند. مردم محل بدون درخواست کمک از نهادهای مربوط، اقدام به انجام فعالیت هایی برای احیای تالاب کردند.طبیعت شیرازطبیعت شیرازطبیعت شیرازطبیعت شیرازطبیعت شیرازطبیعت شیرازطبیعت شیرازطبیعت شیرازطبیعت شیرازطبیعت شیراز
فلای تو دی