آینده سازان کشتی مازندران

فرهاد بابایی

سالن کشتی رضا یزدانی در اواخر سال ۱۳۸۸ در شهرستان جویبار بنا شد و به نام خانه کشتی جویبار نام گرفت. چندین قهرمانی جهانی برای نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان در کارنامه چند ساله این سالن دیده می‌شود.

با توجه به علاقه شدید مردم مازندران علی الخصوص مردم جویبار به کشتی هر ساله شاهد ورود سیل عظیمی از نونهالان و نوجوانان به این رشته در این شهرستان هستیم.
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران
آینده سازان کشتی مازندران