همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان

عبدالرحمان رأفتی

دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان با رویکرد اقتصاد مقاومتی با حضور حجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
محمد ناصر نیکبخت استاندار همدان و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
سخنرانی محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
حجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
آیت الله طه محمدی امام جمعه همدان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
سخنرانی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
سخنرانی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان