ورود وزیر امور خارجه آمریکا به وین (محل مذاکرات ایران و ۱+۵)

سیامک ابراهیمی

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از هماهنگی با همتایان سعودی و فرانسوی خود در پاریس، برای شرکت در مذاکرات هسته ای وارد وین پایتخت اتریش شد.