مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز

مسعود فردی انور

شش شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس و یادگاران عملیات خیبر و رمضان که از مناطق مجنون و شلمچه به دست آمده‌اند ظهر امروز بر روی دستان مردم تبریز تشییع شدند.

مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز
مراسم تشییع شش شهید گمنام دفاع مقدس - تبریز