29 / 1

فرزاد منتی

پادگان آموزشی کرمانشاه یکی از مراکز مهم آموزش سربازان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

پرواز خارجی