آخرین اخبار | آرشیو اخبار

استقبال رسمی از رئیس جمهور عراق

محمد حسن‌زاده

فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق صبح امروز در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران قرار گرفت.

در حاشیه مراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورمحمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهورهیئت عراقی در مراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورمراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورحمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهورمراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورمراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورمراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورهیئت ایرانی در مراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورمراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوردر حاشیه مراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورمراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورمراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورمراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورمراسم استقبال رسمی از فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورنشست‌خبری مشترک حجت‌الاسلام حسن روحانی و فواد معصوم رؤسای جمهور ایران و عراقحجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورفواد معصوم رئیس‌جمهوری عراقنشست‌خبری مشترک حجت‌الاسلام حسن روحانی و فواد معصوم رؤسای جمهور ایران و عراقنشست‌خبری مشترک حجت‌الاسلام حسن روحانی و فواد معصوم رؤسای جمهور ایران و عراقنشست‌خبری مشترک حجت‌الاسلام حسن روحانی و فواد معصوم رؤسای جمهور ایران و عراقفواد معصوم رئیس‌جمهوری عراقحجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهورنشست‌خبری مشترک حجت‌الاسلام حسن روحانی و فواد معصوم رؤسای جمهور ایران و عراقحجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهورنشست‌خبری مشترک حجت‌الاسلام حسن روحانی و فواد معصوم رؤسای جمهور ایران و عراقنشست‌خبری مشترک حجت‌الاسلام حسن روحانی و فواد معصوم رؤسای جمهور ایران و عراق
فلای تو دی