آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

تالاب بین‌المللی کمجان - شیراز

عرفان سامان‌فر

در این تالاب گونه‌های متنوع گیاهان از جمله نی، لوئی، شوره، درمنه و غیره وجود دارد، که در بعضی نقاط ارتفاع آنها به شش الی هشت متر در وسعتی به مساحت پنج هزار و ۲۵۰ هکتار را می‌رسد.در سال اخیر بالغ بر ۱۰۰ گونه پرنده آبزی در این تالاب شناسایی شده است.

تالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیرازتالاب بین‌المللی کمجان - شیراز
فلای تو دی