32 / 1

سیامک ابراهیمی

دیدار خیریه ستارگان جهان و ایران با حضور ۵۰ هزار هوادار در ورزشگاه آزادی آغاز شد که در پایان با پیروزی ۳ بر صفر ستارگان جهان خاتمه یافت.

پرواز خارجی