پوستر/ بی‌بی‌سی رسانه دروغگو

شبکه دولتی انگلـیس همگام با مسئولان رژیم آل سعود برای پنهــان کردن نقــش بی کفـایتی این رژیــم در تامین امنیــت زائران خانه خدا "حجاج" را مقصر اعلام کرد.

پوستر/ بی‌بی‌سی رسانه دروغگو