روایت رسانه های غربی و عربی از حادثه منا

واکنش رسانه های خبری عربی و غربی به فاجعه منا در نوع خود حیرت انگیز است. لاپوشانی و توجیه شیطنت عربستان که منجر به مرگ حجاج بی‌گناه و مظلوم جهان اسلام شد، بارزترین رفتاری بود که همان پیشتر هم از این شبکه‌ها انتظار می‌رفت.

روایت رسانه های غربی و عربی از حادثه منا

پرواز خارجی