33 / 1

حسین ظهروند

نوپو در اصطلاح بین‌المللی نیروی ضد تروریسم است. یکی از نیروهای ویژه نیروی انتظامی که برای عملیات‌های ضد تروریستی و رهایی گروگان و مقابله باشورش‌های شهری استفاده می‌شود.آموزش‌های فشرده و دشوار، این یگان را برای مواجهه با ماموریت‌های مشکل آماده می‌سازد

پرواز خارجی