عرفان سامان فر

رود کر زمانی بزرگترین رودخانه استان فارس بود که متاسفانه به طور کامل خشک شد. مردم با تشکیل زنجیره انسانی از مسوولین استان و محیط زیست درخواست کردند که برای این احیای این رود چاره ای بیاندیشند.این مراسم به مناسبت روز جهانی رودخانه ها برگزار شد.

24 / 1


بلیط قطار