کاریکاتور/ استاندارد آبکی!!!

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان استاندارد درباره آب معدنی "دماوند" گفت‌: برای مجلس حُجت و فصل‌الخطاب درباره تایید سلامت آب بطری و بسته بندی سازمان غذا و دارو است، ولی نمی‌دانیم سازمان استاندارد چه رانتی را دنبال می‌کند.

کاریکاتور/ استاندارد آبکی!!!