مراسم ادای احترام سران سه قوه و مسئولان به قربانیان مظلوم فاجعه منا

مراسم ادای احترام سران سه قوه و مسئولان به قربانیان مظلوم فاجعه منا

مراسم ادای احترام سران سه قوه و مسئولان به قربانیان مظلوم فاجعه منا

پرواز خارجی